Groene
Innovaties

Waar uw businessmodel en de samenleving van profiteert

De transitie naar een groene economie heeft impact op alle ketenpartijen, van boer tot consument. Groene innovaties leiden bovendien vaak tot nieuwe (biobased) ketens. Hier is samenwerking en communicatie (intern en extern) een belangrijk aandachtspunt om de transitie naar een groene circulaire economie te realiseren.

Het team van Schuttelaar & Partners houdt zich intensief bezig met groene innovaties, van aardappelplant tot zuivelverpakking. We zetten onze kennis en ervaring in om het potentieel van innovaties optimaal te benutten en de impact daarvan begrijpelijk te communiceren naar de juiste stakeholdergroepen.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Partnering

De groene economy heeft impact
op alle ketenpartijen en leidt in sommige gevallen zelfs tot compleet nieuwe ketens. Het smeden van partnerschappen is de sleutel tot het succes, maar vraagt om een continue investering in de relatie, ook met de klanten van uw klanten. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de drijfveren van uw omgeving en het creëren van nieuwe partnerschappen.

Procesmanagement

We hebben haast! Het duurzamer maken van de samenleving moet sneller en beter. ‘The new green economy’ komt eraan, maar dat
gaat bepaald niet vanzelf. Als onafhankelijke criticaster en aanjager van organisatieveranderingen helpen wij uw organisatie in het creëren van waarde voor én met de samenleving.

Communiceren

Het realiseren van draagvlak bij leveranciers, klanten, afnemers of de politiek vraagt om een verhaal dat hout snijdt. Maar je moet het verhaal wel goed en begrijpelijk over de bühne brengen en via de juiste kanalen de wereld in slingeren. Wij helpen u graag bij het formuleren van de kernboodschap en het vinden van de juiste kanalen.

Aansprekende voorbeelden

 • Verbinden van vraag en aanbod
  Het Kenniscentrum Plantenstoffen ziet volop kansen om de werkzame stoffen uit de Nederlandse tuinbouw te verwaarden. Echter, belangrijke markten zoals de fijnchemie, voeding, diervoeder, cosmetica, agrochemie en verpakkings- en materialenindustrie hebben de routes naar het succesvol toepassen van deze stoffen nog niet gevonden. Tijdens door Schuttelaar & Partners georganiseerde event ‘Biobased Business’ zijn de eerste contacten tussen aanbieders en eindmarkten gelegd.

 • Integreren van MVO
  Ons team heeft AVEBE, de grootste aardappelzetmeelproducent van Europa, ondersteund bij een strategy update. Het resultaat is een aangescherpte koers, inclusief versterkte aandacht voor duurzaamheid. AVEBE is hiermee voorloper in haar industrie en zal vanaf heden scherp sturen op het verminderen van haar impact en het creëren van shared values.

 • Toegepast onderzoek in de schijnwerpers
  De zes grote toegepaste kennisinstellingen die Nederland rijk is, bundelen hun kennis in de TO2 federatie. TNO, ECN, MARIN, Deltares, NLR en de researchinstituten van Wageningen UR maken samen met bedrijven, hoogleraren en overheid werk van de internationale uitdagingen die er liggen. Met de uitgave ‘Emergo’ hebben we een eigenzinnig en overtuigend concept ontwikkeld om het verhaal van de TO2-federatie over de bühne te brengen.

Onze visie

We zijn tot op de dag van vandaag vrijwel volledig afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. Niet alleen voor energievoorziening, maar ook als grondstof voor materialen. Dit heeft de nodige negatieve gevolgen voor de milieubelasting op aarde.

Een economie die zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van groene grondstoffen wordt ook wel de biobased economy genoemd en is volgens ons broodnodig om onze milieubelasting te verminderen. Nieuwe en bestaande technologieën spelen een sleutelrol in het bereiken van deze nieuwe wereld. Dat vergt forse investeringen en dus een sterk maatschappelijk draagvlak. De adviseurs van Schuttelaar & Partners hebben een gevarieerde achtergrond en combineren hun inhoudelijk kennis met strategisch communicatieadvies.

 

Onze adviseurs

 • Alexander Duyndam
  Senior adviseur
 • Edwin Hecker
  Managing Partner
 • Hylke Brunt
  Adviseur